Stille Feier in die Nacht

Stille Feier in die Nacht

Liturgischer Ausklang

ruhige Feier mit Stillemomenten, Lichteffekten, Kerzen, ruhiger Musik und kraftvollen Worten

Célébrations / Liturgies
Silence / Lectures
Événements à partir de 21 heures
vendredi, 2. juin 2023
23:00 - 23:50 heure
Gratuit

Lieux d'événements